Nove metode poslovanja

Featured image
Prema pisanju časopisa “Bloomberg”, zadnjih par godina povećan je trend ka poslovanju iz start up pozicija. Takođe beleži se rast inovativnih pristupa prema dosadašnjim poslovima na tržištu rada. Neki od resora koji postoje od kada je krenula industrijska revolicija su proteklih decenija bila na istom nivou tržišne zastupljenosti i to ne zbog nepotraživosti, već zbog zastarelih principa poslovanja.

Nova generacija preduzetnika

“Bloomberg” u jednom tekstu navodi da su zadnje generacije preduzetnika sazrele i shvatile potrebu novog tržišta. Imamo nesrazmeran broj “starih rukovodilaca” i “novih kupaca”. Današnji kupac je edukovan, vizualni tip sa jasnom namerom i svestan svojih mogućnosti odabira za ono što mu je potrebno. Dešava se da ponuda postoji i da prati adekvatno potrebu I želju kupca, podržana je od strane kvaliteta I izgleda ali ne dovoljno plasirana na način na koji je današnji kupac navikao. Tako su mladi preduzetnici shvatili kako da od postojećih kompanija uz pomoć savremenih metoda unaprede posao ili kako da razviju novi brend od samog početka. Devojka sedi na kauču i radi na laptopu

Motivacija kao vizija

Mnoge kompanije koje su bile na graničnom prelazu između potpunog gašenja i održivog statusa su zahvaljujući novim strateškim pristupima ponovo u igri na tržišu. Mladi stručnjaci se slažu da je jedno najbitnije u pokretnju ponovnog potencijala jedne kompanije - Motivacija. Motiv u poslovanju je danas skup znanja iz održivog razvoja jedne grane privredne delatnosti, novih tendencija, inovativnih pristupa i osluškivanje onog dela populacije od kojih sama delatnost zavisi. Vizionarski deo dolazi kao skup onoga što znamo i naslućivanja onoga što bi se moglo desiti na tržištu. Čitajući konstantne promene na globalnom nivou danas se lako može doći do zaključka šta nas u jednom sektoru očekuje u budućnosti. Koja je zapravo naša uloga da podspešimo naše poslovanje i odvojimo se od konkurencije zahvaljujući brzim potezima koji su sasvim drugačiji. Ono što je svima potrebno u početku razrade poslovnog plana je istraživanje:
  • Novih načina poslovanja
  • Tržišta
  • Marketing strategija
  • Mogućnosti plasiranja
  • Prezentovanja
  • Načina pristupa klijentima
Kada imate jasnu logistiku na papiru preostaje Vam da sami sebe motivišete, postavite cilj i viziju. Čovek piše u svesku Statistika je jedna neverovatna nauka koja može toliko toga da nas nauči i da nam pomogne. Tako da statistički podaci uopšte nisu zanemarljivi kada krećete u Vaša istraživanja. Kancelarija je postala mesto aktivnog, strateškog uporišta za one koji hoće svoje znaje i resurse da iskoriste na pravi način. Radni prostor sada može biti na bilo kom mestu ako se odlučimo marljivo i vredno raditi na nekom projektu. Testiranje naših mogućnosti je zapravo konstantno pomeranje granica i primanje novih saznanja. Satisfakcija nakon doživljenog uspeha je najveća nagrada.