Misli lokalno, deluj globalno
06/12/2018 Irena Marinković

Misli lokalno, deluj globalno

Blog
namestena kancelarija

Kakvim god da se poslom bavite, sa kojim god tržištem da poslujete, svesni ste da bez internet komunikacije pola vaših projekata ne bi bilo realizovano. Tržište je postalo fleksibilno, prilagodljivo situaciji i nudi način poslovanja gde god da se nalazite.

Kilometraža koja je nekada predstavljala osnovnu tačku spoticanja za realizaciju nekih poslovnih partnerstava sada ne igra nikakvu ulogu. Bitno je da na vreme otkrijete potencijal, istražite nove mogućnosti i povežete se sa ključnim sektorom u vezi sa vašim radnim domenom.

Inovacije i praćenje tržišta

Svedoci smo konstantnih promena, na dnevnom nivou desi se barem jedna tehnička inovacija. Praćenje svetskog tržišta Vama na duži period obezbeđuje rast, to je srazmera onoga što vi učite od velikih i primenjujete na vašoj teritoriji.

Kada je svetsko tržište u pitanju, ono je u konstantnoj promeni i potrazi za kreativnom idejom, marktetinškom strategijom i pristupom export-inport saradnji na višem nivou. Da bi sve ovo zaokružili u celinu, ne rasipajući resurse kompanije i energiju koja stagnira, morate imati detaljno razrađen plan koji je spreman da se prilagođava ali ne i da odstupa od svojih postulata.

Trending i globalizacija

Sada je gotovo nezamislivo da jedan čovek  kroz rad u kompaniji deluje jednostrano ka jednom ciljanom tržištu tj. da je okrenut radom u svojoj zemlji. Što je veća zastupljenost na marketu poslovanja to su veće šanse za napredovanje. Prepoznavanje kvaliteta jedne firme od strane ino kompanija dešava se baš izlaskom iz okvira lokalnih granica. Pronalazak poslovnih partnera takođe se proporcionalno uvećava i uzrokovano je smelošću da se oprobamo van komfor zone.

Modrulj je kompanija koja je uspela sve ovo da zaokruži i da prepozna potencijal koji se nudi van okvira lokalne zajednice. Konstantno mešanje sa inostranim firmama, saradnja, osluškivanje tržišta i kupaca prouzrokovalo je širenje poslovanja.

Uzimajući u obzir inovacije i fleksibilnost zemalja u regionu, Modrulj Tim je doneo odluku da proširenjem poslovanja zapravo povećava svoje mogućnosti. Ispostava firme u Beču je jedan značajan korak i smer koji određuje dalje korake.

Zašto baš Beč?

Beč kao sedište kulturalnog pomaka, 2016-te godine je bilo jasno koja to smernica vodi ovaj grad. Pomenute godine, Privredna agencija Beča je napravila konkurs koji je od ljudi tražio inovativnu ideju. Tada je promovisana kreativnost i nakon njega je bilo jasno da je na pozornicu Evrope stupila vizija globalnog širenja.

Grad klasične muzike, prazničnih događaja i balova, zadržao je renesansni duh i kraljevsku otmenost. Beč je proslavio nedavno 150 godina od rođenja Gustava Klimta, umetnika koji proslavio grad slikom – Poljubac. Sve ove pomenute stavke dovode nas do zaključka da je ovaj grad bio i još uvek jeste parametar po kom se upoređuju ostale metropole u regionu.

Lokalna trgovina je zasnovana na tržišnom održanju dok se na svetsko tržište izlazi radi ispitivanja sopstvene sposobnosti i konkurentnosti uopšte. Tako je i kompanija Modrulj, vođena idejom proširenja prihvatila način mišljenja velikih kompanija-  Misli lokalno, deluj globalno!