Marketing – poslovna koncepcija i funkcija

Featured image
Koncept marketinga je nastao kao proizvod potrebe - ponude, potražnje, konkurencije, promene u načinu prodaje i globalne promene tržišta. Razvoj proizvodnje u pojedinim oblastima privrede doprineo je razvitku marketinga. Kako se proizvodnja širila i potražnja rasla proporcionlno se uvećavala i ponuda na tržištu sve je to ukazalo na novo radno zanimanje.

Faze u razvoju poslovnog marketinga

  • Koncept proizvodnje
  • Koncept proizvoda
  • Koncept prodaje
  • Koncept marketinga
  • Koncept društvenog marketinga

Koncept proizvodnje

Na tržištu se kreće od pretpostavke da će kupac više kupovati proizvode koji su dostupniji. Međutim ta proizvodna orjentacija karakteristična je za period lokalne i regionalne proizvodnje. Proizvodna orjentacija je primenljiva u dva slučaja-
  • kada je potražnja veća od ponude
  • kada ja konkurencija jaka na globalnom tržištu

Koncept proizvoda

Kada se radi o samom proizvodu kreće se od pretpostavke da će se klijenti prilikom kupovine odlučiti za najkvalitetniji proizvod na tržištu. Tako se u samoj izradi proizvoda vodi računa o njegovom dizajnu, tehničkoj inovaciji, funkcionalnosti,… Proizvod koji se nudi za određenu sezonu i otvara tržište morad da dominira svojom pojavom i ponudom. Kratak primer - švajcarski satovi koji važe za najbolje na tržištu. Mehanizam tih satova je toliko tačan da i nakon 100 godišnje upotrebe sam sat ne kasni ni sekund. Posvećenost pri izradi proizvoda i konstantno usavršavanje. Kancelarijska stolica sa braon detaljima

Koncept prodaje

Prodaja do pre par decenija bila je ograničena u smislu ponude, sada je ponuda porasla sa njom i potražnja. Tako smo na tržištu posla uveli nova zanimanja koja se u prodaji snalaze više nego dobro. Teren prodaje između proizvođača i kupca se svodi na dobre odnose. Odnosno stalno unapređenje komunikacije.

Koncept martketinga

Marketing je tu kao idealan za istraživanje tržišta, postavljanje ciljeva prilikom proizvodnje i prodaje. Prodaja sama po sebi ima linearnu putanju iz nutra prema spolja. Tu se ubrajaju fabrike i mnogi proizvodni pogoni. Dok idealan primer za prodajni tip marketinga možemo uzeti Tojotu, fabriku automobila.

Društveni marketing

Društveni marketing se deli na tri dela:
  • dobit kompanije
  • interes potrošača
  • društvena korist
Razvojni put društvenog marketinga se može ogledati u proizvodnom kapacitetu kompanije Modrulj. Promene na tržištu i inovativna potražnja u svetu poslovnog opremanja svela se na kategorije estetike, dizajna i zdravstveni aspekat. Ono što se u mnogome vodi računa jeste ergonomičnost samih proizvoda. Ergonomske stolice su po svemu sudeći jedne od najprodavanijih na tržištu. Razlog za to je korisnost i održavanje balansa zdravlja. Time se upotpunjuje formula dobrog društvenog marketinga. Vodeći računa o potrebama klijenta mi zapravo usavršavamo krajnji proizvod koji je uvek inovativan. Kao dobar nastavak priče jeste uvek stilska usklađenost i praćenje trendova. Dobar aspekt je i komunikacija sa potrošačima koji uvek mogu da dizajniraju proizvod po svojim merilima i želji. Onda je to više nego dobar pokazni put čemu služi građenje dobrog koncepta marketinga. Usklađenost između potrebe, potražnje i potrošnje je zapravo povezan dobrom komunikacijom koja ni u jednom trenutku ne sme izgubiti uvid u navedeno. Nove tehnologije su nam dale mogućnost da sa klijentima i kupcima komuniciramo na više raznih načina. Putem fotografije, teksta, posta na društvenim mrežama… Vizualni momenat je takođe više nego dobar faktor za dobru komunikaciju. Zato je poslovni enterijer više nego dobar preduslov za prezentaciju jedne firme i njenu komunikaciju sa spoljnim svetom. Kancelarijska stolica sa plavim detaljima