Kancelarija, produktivnost i enterijer

Featured image
Kancelarija je postala metafora modernog, savremenog i uspešnog čoveka. Produktivnost jedne poslovne jedinice zavisi od pojedinaca koji u njoj rade. Da bi dali svoj maksimum u radu, zaposleni moraju imaju adekvatnu podršku koja ih dodatno podstiče i pruža im mogućnost konstantne podpore. Enterijer jedne kancelarije postao je primarni deo jednog poslovnog prostora iz više razloga.

Produktivnost i kancelarijski nameštaj

Statistički podaci govore u prilog dobro opremljenog poslovnog prostora. Dobro uređena kancelarija donosi benefit jednoj kompaniji na više polja:
  • vizualni utisak 
  • podrška zaposlenima
  • preglednost poslovanja
  • mogućnost bržeg rada
  • brže dolaženje do potrebnih dokumenata, podataka,…
Nakon što je Google svoje kancelarije preuredio po poslednjem modelu “idealnog kancelarijskog prostora”, mnoge kompanije su sledile njegov primer. Jedna od najčešće spominjanih kancelaija je Googl-ova kancelarija u Cirihu. Razlog za to je dobra osvetljenost samog prostora, ambijentalni utisak koji je više nego dovoljan da ostavi utisak sigurnog i stabilnog poslovanja. Zaposleni imaju više nego dobar razlog da provode vremena u udobniim kancelarijskim stolicama i neometano rade svoj posao.

Vizualni utisak

Vreme u 21. veku je postalo više nego raspoloženo kada je u pitanju akcenat na trend prilikom poslovanja. Praćenje trenda u poslovanju nije ništa drugo no pravilno uređeni poslovni enterijer. Vizualni efekat je više nego dovoljan da na prvi pogled zaključimo o kakvoj se poslovnoj jedinici radi. Imidž jedne kompanije se gradi iz temelja, fundamentalni i početni deo temelja jeste njegova uređivačka struktura. Ako krenemo od toga da svaka kompanija broji X broj zaposlenih i da oni uživaju u prostoru u kom rade, onda je više nego nepobitna činjenica da ta kompanija i napreduje. Moderan sivi nameštaj u radnom prostoru

Podrška zaposlenima

Ergonomija je postala primarni deo prilikom izrade i dizajna kancelarijskih stolica I kancelarijskog nameštaja. Više puta je dokazana medicinska i zdravstvena učinkovitost ovakvog kancelarijskog uređenja. Kada jedan zaposleni radi u potpunom skladu i pravilno drži svoje telo, njegov učinak će prilikom radnog vremena biti isti. Učinak zaposlenih koji imaju minimalne uslove za rad je za 37% manji od onih koji svo vreme imaju adekvatne uslove za rad.

Preglednost poslovanja

Skald je reč koja je citirana u protekloj godini više od milijardu puta. Razlog za to je konstantni nedostatak vremena kod poslovnih ljudi. Nakon utvrđenog prešlo se na polemiku o tome kako doprineti poboljšanju iskladu unutar neke poslovne grupe ljudi. Dizajneri kancelarijskog nameštaja su tada dali pravi odgor- multifunkcionalnost. U toku radnog sata, čovek van svog zaduženja obavi 19,2% posla koji nije namenjen njemu ali se zbog uštede vremena I kolegijalnosti on ponudi kao vršilac zadate dužnosti. Kancelarijski nameštaj i kancelarijski stolovi koji imaju multifunkcionalu namenu su savršeni za skladištenje određenog kancelarijskog materijala, tako da je preglednost u poslovnom prostoru više nego dobra.

Mogućnost bržeg rada

Pokretna kancelarijska stolica koja ima adekvatnu potporu može biti jedna od glavnih aduta kada je reč o brzini i delovanju. Izrada nameštaja po meri jednog prostora je idealan način da se uštedi prostor i omogući neometana cirkulacija ljudi koji posluju u njemu. Brzina u današnjem poslovnom svetu znači produktivnost. Brže dolaženje do potrebnih dokumenata, podataka,… Ovo nas opet vraća na multifunkcionalnost kod kancelarijskog nameštaja. Ako dokumentaciju koja nam je uvek potrebna smestimo tako da nam je na dohvat ruke i obeležimo, mi ćemo uvek biti u poziciji da odgovorimo na određen poslovni zadatak. Istraživanje svetske statističke zajednice govori da je brzina kod pronalaženja određenih dokumenata jako važna. U proseku se na traženje dokumentacije i podataka izgubi više od 14 dana na jednu godinu poslovanja. Sve ovo govori koliko je zapravo vreme relativno a mi možemo unaprediti poslovanje i uštedeti vreme.