Inovativnost od trenda do kancelarije

Featured image
INOVATIVNOST OD TRENDA DO KANCELARIJE Početkom 90-ih godina nove tehnologije počinju da vladaju radnim prostorima i za kratak vremenski period zaposleni su se privikli na brz način delovanja i rada. Nov trend i digitalna tehnologija podstakli su Erika Veldhoena da zamisli i dizajnerski unapredi kancelarijski prostor koji se osvrće na temu rada u zadatoj prostoriji. Nakon istraživanja i proučavanja samog delovanja unutar pojedinih kancelarija iz raznih kompanija, napisao je knjigu “Umetnost rada”.   PRIMENA INOVATIVNOG DIZAJNA Veldhoen je celokupnu svoju dizajnersku filozofiju 1995. godine primenio na kompaniju Interpolis. On se prvo upoznao sa delovanjem i strukturom unutar same kompanije i oslušnuo potrebu zaposlenih u samom Interpolisu. Kompanija je svoju poslovnost bazirala na pružanju usluga osiguranja, tako da je konstanno imala potrebe da privuče klijente. Veldhoen je organizovao prostor tako da menadžeri konstantno budu u centru dešavanja a njihove kancelarije budu otvorenog i preglednog tipa, time se komunikacija i transparentnost olakšava. Ostali zaposleni su prema preostalom prostoru korigovali svoja radna mesta i omogućavali sebi povezanost sa kolegama iz drugih sektora sa kojima najveše obavljaju rad. Centralni deo firme je bio organizovan za sastanke, konferencije i u samom centru kompanije mesto za odmor i pauzu. Ovim rešenjem je povezano i sistemski rešeno samo delovanje i brzinska komunikacija između kolega, a centrala firme je nudila poslovnost i delovala opušteno. Time se posetiocima i klijentima poručivalo da se u svakom trenutku radi na usklađen način. Nakon Interpolisa, pojedine banke su želele reorganizaciju svojih radnih mesta i primenu iste filozofije kao i u pomenutoj kompaniji. Nakon dizajnerskog rešenja Veldhoena u pojedinim bankama za kratko vreme nivo novih klijenata je naglo skočio. Razlog za to je kako su i sami zaposleni u bankama primetili- dostupnost, preglednost i transparentnost. Jednostavna rešenja su delovala novim klijentima sigurno jer se celokupan posao odigravao njima pred očima. Sve ovo je poručivalo i navodilo ljude da izgrade jednu vrstu poverenja, jednostavan minimalistički koncept upakovan u dizajnerski stil je nepogrešivo rešenje.   JEDINICA VREDNOSTI SVAKE KANCELARIJE Nakon uređenja prostora, preostaje osnovni stub i nosilac celokupnog poslovanja. Zaposleni u kompanijama su ponekad prinuđeni da brzinski reaguju, donose jako bitne odluke i rešenja i sve to konstantno radeći gomilu ostalog posla. Pojedinac može imati zavidnu učinkovitost i besprekornu radnu etiku ali je i takvima potrebna podrška i konstantna sigurnost. Osnova i ćelija svake kancelarije je stolica, konfigurisana tako da je svaki pokret olakšan i konstruisana po idealnim proporcijama koje pružaju podršku lumbalnom delu. Aspekt ergonomije i moderne tendecije su svoje usaglašavanje pronašle kroz stilski akcenat, tako da je svaka radna stolica dizajnirana parcijalno po delovima i nudi savršenu završnu obradu. U zavisnosti od samog enterijera i opremanja u kancelariji materijali i dezeni su prilagodljivi. Po novim trendovima dizajnera radniih prostorija imamo podelu na centralni, konferencijski i radni deo. Tako su dizajneri ove tri kategorije razdvojili i posebno enterijerski opremili i prilagodili ciljanom delovanju. U svim pomenutim kategorijama ne može se bez radnih stolica. Stolice za čekaonicu, konferencione stolice i ergonomske stolice moraju da prođu jako zahtevne norme ne bi li ugledale svoje mesto u nekim radnim prostorijama. Prilagođavanje forme, oblika, materijala i kolora je samo elementarna potreba, pre toga se vodi računa o funkcionalnosti kod zdravstvenog aspekta. Čekaonice se od sektora do sektora firmi i kompanija razlikuju tako da je ponuda raznolika i prilagođena svakom sektoru namenski. Konferencione sale su sada u pojedinim kompanijama preorjentisane i na mogućnost dodatne edukacije i tim bildinga tako da je konferenciona stolica dostupna u raznim modelima koji se prema potrebi prilagođavaju. Ergonomska, radna stolica treba odgovarati zaposlenom na datom radnom mestu i u odabiru same najviše igra ulogu broj provedenih radnih sati. Veldhoen je imao pravo u svojoj knjizi da je rad pre svega umetnost a dizajn enterijera je početna tačka. Konstrukcija enterijera i ugradnja svakog potrebnog elementa je široka imajući u obzir koliko se vremena polaže na svaki radni element. Kancelarija današnjice je savršen primer dizajnerskih veština. Evolucija i transformacija radnih prostorija menja se po potrebi zaposlenih, najbolji uspeh je osluškivanje onih koji su uvek u centru zbivanja.